‘Ons Thuis’-project’

Vanuit een diep geloof in Jezus is Kees Scheepens samen gestart met het zogenaamde ‘Ons Thuis’-project. Het doel van dit project is om vanuit een christelijke visie op leven, dood en leven na de dood, te komen tot een gemeenschap van gelovigen, ‘schijnen als de zon in het Rijk van de Vader’. Niets is onmogelijk met de inspiratie (letterlijk inademing) van God! Vanuit een ware en waarachtige zoektocht naar de zin van het leven is voor ons een deur opengegaan waarvan ik het bestaan voordien überhaupt niet kende.

In mijn opvoeding, leven (tot nu toe), draaide wel erg veel, teveel, om geld. Ware armoede bij mijn ouders thuis en zelfs nog later. Overvloedigheid in onze generatie: Ohne Ende! In de Bijbel, meer dan 2000 jaar oud, wordt er al gesproken over een Geldgod, Mammon, waar velen grote offers voor brengen. Toch blijkt dat, wanneer je er voor openstelt, er een veel grotere, lieve God te bestaan die altijd naar je wil luisteren, je gebeden verhoort (absurde dingen uitgesloten) en dingen laat gebeuren ter meerdere eer en glorie van Ons! Ons, daar draait het om in het leven! Niet Ik. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken: het spreekwoord wat wij maar al te vaak gebruiken om het gedrag van mensen te verklaren.

Zoeken naar woorden, zoeken naar nuances, zoeken naar respectvolle afwegingen: tegenwoordig ontbreekt de tijd. Ontbreekt de tijd? Natuurlijk ontbreekt die tijd niet, maar wij worden gejaagd om snel, à la minute, een ‘reply’ te geven. Daarmee wordt de rust verjaagd. Sommigen proberen zich, eigenlijk tegen beter weten in, te conformeren aan deze manier van leven. Een bijna bovenmenselijke inspanning stelt velen daar, in de meeste gevallen slechts tijdelijk, hiertoe in staat.

Maar waarom en waarvoor? In veel gevallen opnieuw ter aanbidding van de Mammon. Was er niet iets anders bedoeld met ons leven? Was het niet bedoeld als een voorbereiding op het Leven in het hiernamaals? Bah,bah,bah zullen sommigen nu denken en anderen uitspreken. Laten we alsjeblieft gewoon doorgaan met de dagelijkse zaken. Ja, ja dagelijkse zaken zijn dagelijkse zaken. Maar toch: Dagelijkse zaken worden Wekelijkse zaken. Wekelijkse zaken worden Maandelijke zaken. Maandelijkse zaken worden Jaarlijkse Zaken. Jaarlijkse zaken worden (bijna) ‘Eeuwige Zaken’.

Tot in de Eeuwen der Eeuwen: juist daarover spreekt de Bijbel. In die Bijbel spreekt het Nieuwe Testament over de dingen die Jezus ons wil leren. Eeuwige dingen, niet dingen van de dag, week, maand of jaar. Eeuwige dingen die ONS in staat stellen om een waarlijk leven te leven. Een waarlijk leven gebaseerd op waarden die eeuwigheidswaarde hebben. Tot in de eeuwen der eeuwen en juist niet van dag tot dag!

Tot in de eeuwen der eeuwen: niet alleen voor vandaag, volgende week, volgend jaar maar juist daar overheen. Dat juist daar overheen, dat is nou juist zo ontzettend moeilijk! Toch gaan WE het, uit vrije wil, doen !! Alleen als ‘WE’, niet als ‘ALLEEN’ gaat dit lukken. Als je/u wilt, bidt voor ons en ‘ONS THUIS’.

Kees en ‘the kids’